Versija: 1

Paskutinio atnaujinimo data: 2023-09-01

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Mums labai svarbus Jūsų pasitikėjimas. Todėl siekiame, kad jaustumėtės saugiai, pateikdami mums savo asmens duomenis ar kai naudojatės e-parduotuve.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį.

Užtikrindami duomenų tvarkymo skaidrumą, šiame pranešime aprašome, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai juos mums pateikiate.

KOKIŲ KATEGORIJŲ ASMENS DUOMENIS RENKAME IR KODĖL?

Jūsų užsakymų priėmimo ir vykdymo tikslu

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, siekdami administruoti Jūsų užsakymo priėmimą ir įvykdymą, kai apsiperkate ar užsakymą pateikiate komunikacijos priemonėmis ar per e-parduotuvę (pvz., per mūsų e-parduotuvę www.eddday.lt, perkant mūsų gaminius per tarpininko platformą www.negaminsiu.lt.).

Tuo tikslu tvarkome šiuos asmens duomenis:

Asmens duomenų kategorijos
 • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė ir kt.
 • Kontaktiniai duomenys, pvz. el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
 • Užsakymo duomenys, pvz., užsakymo ID, užsakytos prekės, prekių kainos, pristatymo būdas ir kt.
 • Kliento pasirinkimas, pvz., pakuotės rūšis, gaminių pasirinkimai be t.t. ingredientų ir pan.
 • Mokėjimo duomenys, pvz., mokėjimo rūšis, banko sąskaitos numeris, mokėjimo kortelės numeris, mokėjimo paskirties apibūdinimas ir kt.
 • Informacija apie transakciją, pvz., transakcijos data ir vieta, pirktos prekės, pirkimo suma, ir kt.
 • Informacija apie pristatymą, pvz., pristatymo data ir laikas, pristatymo adresas, pastabos ir kt.
 • Komunikacijos duomenys, pvz., metaduomenys, el. pašto turinys, telefono skambučiai, balso paštas ir kt.
 • Teisinių prievolių vykdymui
 • Teisinių reikalavimų valdymui
Teisinis pagrindas Sutarties pasirašymui su Jumis ir jos įvykdymui
Duomenų saugojimo laikotarpis Dokumentai, susiję su jūsų užsakymu (pvz., užsakymo duomenys, sąskaitos-faktūros, išankstinio apmokėjimo sąskaitos-faktūros, grąžinimo duomenys ir kt.), bus saugomi 10 metų.
 • Jūsų registracijos mūsų e-parduotuvėje tikslu

Registracija nėra būtina užsakymui pateikti, nes visada galite apsipirkti svečio teisėmis. Tačiau jei norite užsiregistruoti e-parduotuvėje www.edday.lt, kad kiti pirkimai būtų vykdomi naudojant jau įvestus kontaktinius duomenis, ir tokią registraciją atliekate, mes tvarkysime tokius Jūsų asmens duomenis:

Asmens duomenų kategorijos
 • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė ir kt.
 • Kontaktiniai duomenys, pvz. el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
 • Tapatumo nustatymo duomenys, pvz., fizinis parašas, elektroninio parašo informacija, slaptažodis ir kt.
Teisinis pagrindas Sutarties pasirašymui su Jumis ir jos įvykdymui
Duomenų saugojimo laikotarpis Dokumentai Jūsų paskyroje saugomi tiek laiko, kiek turite paskyrą. Bet siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis, kai paskyra nesinaudojate, neprisijungus prie savo e. parduotuvės paskyros daugiau kaip 2 metus, paskyra bus automatiškai užblokuota, o visi Jūsų duomenys ištrinti.

Jei užsakymą teikiate per platformą www.negaminsiu.lt, registracijos duomenų šioje platformoje mes netvarkome, o juos tvarko platformos www.negaminsiu.lt valdytojas. Mes šiuos duomenis gauname užsakymo priėmimo ir įvykdymo tikslu.

 • Sąskaitų faktūrų išrašymo ir išsiuntimo tikslu

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, siekdami Jūsų pageidavimu, išrašyti ir išsiųsti Jums sąskaitą faktūrą už apmokėtą ir įvykdytą užsakymą, taip pat administruoti išrašytas sąskaitas, deklaruoti jas valstybės institucijoms ir įvykdyti mokestines prievoles. Tuo tikslu tvarkome šiuos asmens duomenis:

Asmens duomenų kategorijos
 • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė ir kt.
 • Kontaktiniai duomenys, pvz. el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
 • Užsakymo duomenys, pvz., užsakymo ID, užsakytos prekės, prekių kainos, pristatymo būdas ir kt.
 • Teisinių prievolių vykdymui
 • Jei sąskaita išrašoma fiziniam asmeniui – Demografiniai duomenys, pvz., gimimo data, ir kt.
Teisinis pagrindas Teisinės prievolės vykdymui
Duomenų saugojimo laikotarpis Dokumentai, susiję su jūsų užsakymu e. parduotuvėje (pvz., užsakymo duomenys, sąskaitos-faktūros, išankstinio apmokėjimo sąskaitos-faktūros, grąžinimo duomenys ir kt.), bus saugomi 10 metų.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, norėdami siųsti Jums rinkodaros informaciją (pvz., mūsų naujienas apie naujus gaminius, specialius pasiūlymus, informaciją apie nuolaidas) Jūsų pasirinktu ryšių kanalu (el. paštu, ir kt.). Tuo tikslu tvarkome šiuos asmens duomenis:

Asmens duomenų kategorijos
 • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė ir kt.
 • Kontaktiniai duomenys, pvz. el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
 • Duomenys apie kliento pasirinkimus, pvz., pranešimų prenumerata, ir kt.
 • Naudotojo sukurti asmens duomenys, pvz., informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose, elgsena skaitmeniniuose kanaluose, išsaugotas pirkinių krepšelis ir kt.
Teisinis pagrindas Jūsų sutikimas
Duomenų saugojimo laikotarpis Tiesioginės rinkodaros tikslais duomenys bus tvarkomi tol, kol neatšauksite savo sutikimo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

Šiuos duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu. Sutikimą galite bet kada atšaukti, mus informuodami apie tokio sutikimo atšaukimą.

 • Teisinių reikalavimų vykdymo tikslu

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, siekdami įvykdyti įvairius mums galiojančius teisinius reikalavimus, pvz., reglamentuojančius atsakomybę už produktų saugą, apskaitos reikalavimus. Tuo tikslu tvarkome šiuos asmens duomenis:

Asmens duomenų kategorijos
 • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė ir kt.
 • Jei sąskaita išrašoma fiziniam asmeniui – Demografiniai duomenys, pvz., gimimo data, ir kt.
 • Kontaktiniai duomenys, pvz. el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
 • Užsakymo duomenys, pvz., užsakymo ID, užsakytos prekės, prekių kainos, pristatymo būdas ir kt.
 • Mokėjimo duomenys, pvz., mokėjimo rūšis, banko sąskaitos numeris, mokėjimo kortelės numeris, mokėjimo paskirties apibūdinimas ir kt.
 • Informacija apie transakciją, pvz., transakcijos data ir vieta, pirktos prekės, pirkimo suma, ir kt.
 • Informacija apie pristatymą, pvz., pristatymo data ir laikas, pristatymo adresas, pastabos ir kt.
 • Teisinių prievolių vykdymui
 • Teisinių reikalavimų valdymui
Teisinis pagrindas Teisinės prievolės vykdymui.
Duomenų saugojimo laikotarpis Dokumentai, susiję su jūsų užsakymu e. parduotuvėje (pvz., užsakymo duomenys, sąskaitos-faktūros, išankstinio apmokėjimo sąskaitos-faktūros, grąžinimo duomenys ir kt.), bus saugomi 10 metų.
 • Klientų skundų įvertinimo ir išsprendimo tikslu

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, siekdami įvertinti ir išspręsti Jūsų nusiskundimus dėl gaminių ir paslaugų bei į juos atsakyti. Tuo tikslu tvarkome šiuos asmens duomenis:

Asmens duomenų kategorijos
 • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė ir kt.
 • Kontaktiniai duomenys, pvz. el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
 • Užsakymo duomenys, pvz., užsakymo ID, užsakytos prekės, prekių kainos, pristatymo būdas ir kt.
 • Informacija apie situaciją, pvz., situacijos rūšis, situacijos laikas ir data, situacijos apibūdinimas, lydintys dokumentai ir kt.
 • Duomenys apie sveikatą (jei nusiskundime pateikiama informacija apie sveikatą)
 • Grįžtamojo ryšio duomenys
 • Komunikacijos duomenys, pvz., metaduomenys, el. pašto turinys, telefono skambučiai, balso paštas ir kt.
 • Teisinių prievolių vykdymui
 • Teisinių reikalavimų valdymui
Teisinis pagrindas Teisinės prievolės vykdymui, sprendžiant Jūsų skundą.
Duomenų saugojimo laikotarpis Asmens duomenys, susiję su išspręstu skundu bus saugomi ne ilgiau kaip 2 metus nuo skundo gavimo datos. Jei dėl skundo pradėtas teisminis nagrinėjimas – 1 metus po to, kai atitinkama byla buvo baigta nagrinėti teisme.

Jei skundas buvo išspręstas pasirašant taikos sutartį, asmens duomenys bus saugomi 10 metų.

 • Mūsų gaminių ir paslaugų tobulinimo tikslu

Jūsų asmens duomenis tvarkome, siekdami tobulinti mūsų gaminius ir paslaugas ir suteikdami Jums galimybę išreikšti savo nuomonę apie įsigytus gaminius, taip pat skaidriai paskelbdami Jūsų pateiktą įvertinimą tinklalapyje www.edday.lt.

Asmens duomenų kategorijos
 • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID ir kt.
 • Grįžtamasis ryšys.
Teisinis pagrindas Mūsų teisėtas interesas tobulinti mūsų gaminius ir paslaugas, atsižvelgiant į Jūsų įvertinimą, informuoti apie tokį įvertinimą kitus pirkėjus.
Duomenų saugojimo terminas Asmens duomenys bus tvarkomi 2 metus nuo jų pateikimo.
 • Paskyros socialiniuose tinkluose administravimo tikslu

Mes turime paskyras socialiniuose tinkluose ir gali būti, kad tvarkysime Jūsų, kaip socialinio tinklo naudotojo duomenis, kai savo socialinio tinklo paskyroje skelbsime savo naujienas apie veiklą ir gaminius, reklamas, atsiliepsime į komentarus ir paklausimus ar atsakysime į privačias žinutes per socialinį tinklą. Tuo tikslu tvarkome šiuos asmens duomenis:

Asmens duomenų kategorijos
 • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė ir kt.
 • Naudotojo sukurti asmens duomenys, pvz., informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose, elgsena skaitmeniniuose kanaluose ir kt.
 • Komunikacijos duomenys, pvz., metaduomenys, el. pašto turinys, telefono skambučiai, balso paštas ir kt.
 • Prisijungimo duomenys
 • Kita informacija, kuri gali būti tvarkoma priklausomai nuo platformos funkcinių galimybių ar naudotojo sąveikos.
Teisinis pagrindas Mūsų teisėtas interesas administruoti paskyras socialiniuose tinkluose.
Duomenų saugojimo laikotarpis Paskyrų socialiniuose tinkluose turinį palaiko konkrečios socialinės žiniasklaidos platformos teikėjas, vadovaudamasis jo paties nustatytos privatumo politikos reikalavimais.

Ypatingais atvejais, pvz., jei turinys tampa nebeaktualus arba naudotojo sąveikavimas (pvz., komentarai) neatitinka paskyros socialiniuose tinkluose arba galiojančių įstatymų reikalavimų, mes galime iš karto pašalinti naudotojo sukurtą turinį, kuris buvo paskelbtas mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose.

 • Sutarčių su verslo partneriais sudarymo ir vykdymo tikslu 

Jei esate mūsų verslo partneris, Jūsų asmens duomenis tvarkome, siekdami sudaryti ir įvykdyti su Jumis sudarytas sutartis, bendrauti su Jumis dėl sutarties sudarymo ir vykdymo.

Tam, kad galėtume patys įsigyti veiklai reikalingas prekes ir paslaugas, taip pat kad galėtume parduoti Jums savo gaminius, atliekame šį asmens duomenų tvarkymą:

 • Renkame verslo partnerio kontaktinio asmens ar atstovo kontaktinius duomenis;
 • Kviečiame verslo partnerį sudaryti sutartį, vedame derybas;
 • Tikriname verslo partnerio atstovo įgaliojimus sudaryti sutartį verslo partnerio vardu;
 • Sudarius sutartį – bendraujame dėl sutarties vykdymo;
 • Sudarome ir saugome pirkimo dokumentus.
Asmens duomenų kategorijos
 • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID ir kt.
 • Kontaktiniai duomenys, pvz. el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
 • Informacija apie bendrovę, pvz., bendrovės pavadinimas, bendrovės nuosavybė, asmens pareigų pavadinimas ir kt.
 • Tapatumo nustatymo duomenys, pvz., fizinis parašas, elektroninio parašo informacija, slaptažodis ir kt.
 • Kita informacija, susijusi su atitinkamos sutarties sudarymu.
Teisinis pagrindas Sudaryti ir vykdyti sutartį.
Duomenų saugojimo terminas Asmens duomenys saugomi bendravimo iki sutarties sudarymo metu, sutarčių sudarymo procese ir 3 metus po atitinkamos sutarties sudarymo, siekiant užtikrinti mūsų teisėtus interesus, valdant ir ginant teisinius reikalavimus.

Verslo komunikacijos tikslu Jūsų asmens duomenys saugomi kol esate verslo partnerio atstovas, bet ne ilgiau nei 3 metus po paskutinio bendravimo su Jumis datos.

Sutartyje esantys asmens duomenys saugomi 10 metų po sutarties pasibaigimo, siekiant užtikrinti mūsų teisėtus interesus, valdant ir ginant teisinius reikalavimus.

 • Teisinių reikalavimų valdymo tikslu

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, siekdami pareikšti, vykdyti ir ginti teisinius reikalavimus. Tuo tikslu tvarkome šiuos asmens duomenis:

Asmens duomenų kategorijos
 • Visi aukščiau nurodyti asmens duomenys
 • Teisinių reikalavimų valdymui
Teisinis pagrindas Mūsų teisėtas interesas pareikšti, vykdyti ir ginti mūsų teisėtus interesus.
Duomenų saugojimo laikotarpis Duomenys bus tvarkomi tol, kol bus tiriamas, sprendžiamas ir įgyvendinamas teisinis reikalavimas. Jei atlikus tyrimą pažeidimų nebus nustatyta, duomenys bus saugomi 1 (vienerius) metus nuo sprendimo užbaigti tyrimą priėmimo dienos. Jei bus nustatyta, kad įvyko pažeidimas, duomenys bus saugomi 3 (trejus) metus nuo sprendimo užbaigti tyrimą priėmimo dienos. 

Jei pareiškiant, vykdant ar ginant teisinius reikalavimus, pradedama teisminė byla, duomenys saugomi 1 metus po to, kai atitinkama byla buvo baigta nagrinėti teisme. Jei skundas buvo išspręstas pasirašant taikos sutartį, asmens duomenys bus saugomi 10 metų.

IŠ KOKIŲ ŠALTINIŲ MES RENKAME ASMENS DUOMENIS?

Iš Jūsų

Asmens duomenis renkame iš Jūsų.

 • Iš informacijos, esančios mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose 

Mes turime prieigą prie informacijos, kuri skelbiama mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose, pvz., kai Jūs ar kiti naudotojai bendrauja mūsų socialinio tinklo paskyrose, ar žymėdami mūsų socialinio tinklo paskyrą.

DALIJIMASIS ASMENS DUOMENIMIS

Paslaugų teikėjai

Dalinamės jūsų asmens duomenimis su įmonėmis, kurios teikia mums paslaugas, kaip, pavyzdžiui:

 • duomenų talpinimo paslaugas (angl. „hosting“);
 • informacinių sistemų priežiūros ir plėtojimo paslaugas;

Šios įmonės gali tvarkyti jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams. Be to, jos privalo saugoti jūsų asmens duomenis pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo susitarimą.

 • Socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai

Socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai turės prieigą prie Jūsų asmens duomenų jų platformose, pvz., kai komentuosite mūsų socialinių tinklų paskyrose, žiūrėsite mūsų reklamas ar kitą internetinį turinį mūsų paskyrose.

   • Išoriniai konsultantai

Jei reikia apginti mūsų teises ir interesus, mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis išoriniams konsultantams, pvz., teisininkams ar kitiems nepriklausomiems patarėjams, kurie veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai, ir kurių veiklą reguliuoja įstatymai.

 • Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldos institucijos

Galime perduoti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, gavę jų reikalavimą pateikti tokius duomenis. Mes taip pat galime perduoti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, siekdami pareikšti, teikti ir ginti savo teisinius reikalavimus.

KUR TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes visada siekiame tvarkyti jūsų asmens duomenis ES/EEE teritorijoje.

Bet tam tikrais atvejais (pavyzdžiui, komunikacijai naudojant Gmail el. paštą, Jums naudojantis mūsų socialinių tinklų paskyromis), Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami ar tvarkomi už ES/EEE teritorijos ribų. Jei duomenys bus perduodami į Jungtines Amerikos Valstijas, toks perdavimas vyks pagal Duomenų privatumo sistemos (angl. – Data Privacy Framework) mechanizmą.

KIEK LAIKO SAUGOJAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Duomenų saugojimo terminus aprašėme prie kiekvieno duomenų tvarkymo tikslo.

Pasibaigus šiam laikotarpiui mes saugiu būdu ištrinsime arba nuasmeninsime jūsų asmens duomenis, kad jų nebebūtų galima susieti su jumis.

JŪSŲ TEISĖS

Duomenų apsaugos įstatymai suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

 • Teisė susipažinti su asmens duomenimis

Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes patvirtintume, ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis, ir jei tvarkome – paprašyti, kad leistume susipažinti su tais Jūsų asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome.

Norėdami įgyvendinti šią teisę, pateikite mums raštišką prašymą.

 • Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Be to, jei manote, kad informacija apie Jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti.

Norėdami įgyvendinti šią teisę, pateikite mums raštišką prašymą dėl duomenų ištaisymo ir nurodykite teisingus duomenis.

 • Teisė atšaukti savo sutikimą

Atsižvelgiant į tai, kad mes tvarkome Jūsų asmens duomenis remiantis Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Norėdami įgyvendinti šią teisę, pateikite mums raštišką pranešimą apie sutikimo atšaukimą.

 • Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais

Jūs taip pat turite teisę bet kada nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Jūs galite atsisakyti tiesioginės rinkodaros (Jums siunčiamų naujienlaiškių ir pasiūlymų), pateikę mums raštišką pranešimą apie sutikimo atšaukimą.

 • Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai jų tvarkymo pagrindas yra teisėtas interesas

Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys tais atvejais, kai jų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, tačiau jei turėsime įtikinamų priežasčių, kad juos reikia tvarkyti, mes toliau juos tvarkysime. 

Norėdami įgyvendinti šią teisę, pateikite mums raštišką prašymą. Mes įvertinsime Jūsų prašymą ir savo interesus dėl duomenų tvarkymo, ir imsimės visų priemonių Jūsų prašymui įgyvendinti.

 • Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis 

Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis arba duomenys mums reikalingi, siekiant nustatyti, pareikšti ar apginti teisinį reikalavimą.

Norėdami įgyvendinti šią teisę, pateikite mums raštišką prašymą.

 • Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami įgyvendinti šią teisę, pateikite mums raštišką prašymą.

 • Teisė į duomenų perkeliamumą

Galiausiai, turite teisę gauti ar perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kurie mums buvo pateikti remiantis Jūsų sutikimu arba pagal sutartį, ir jei duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. 

Norėdami įgyvendinti šią teisę, pateikite mums raštišką prašymą.

KAS TVARKO JŪSŲ DUOMENIS IR SU KUO GALITE SUSISIEKTI, KILUS KLAUSIMAMS?

Jūsų asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas:

MB Edday, reg. Nr. 306106643, 

Juridinis adresas: Balandžių g. 41-2, Geležių k., Vilniaus r. sav., Lietuva

Telefono numeris: +370 61535867

El. paštas: edday.food@gmail.com

Interneto tinklalapis www.edday.lt

Jei jums kilo kokių nors klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kviečiame nesivaržyti ir kreiptis į mus šiais kontaktiniais duomenimis. 

Jei gautas atsakymas jūsų netenkintų, jūs turite teisę pasiskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.